Spoločnosť CPI Finance Slovakia sa zaoberá vydávaním dlhopisov

O SPOLOČNOSTI

CPI Finance Slovakia, a.s.

Spoločnosť CPI Finance Slovakia, a.s. je novo založená spoločnosť, ktorá sa zaoberá vydávaním dlhopisov a cenných papierov.

Obchodné údaje

Spoločnosť CPI Finance Slovakia, a. s. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave I, oddiel SA, vložka 6170/B dňa 4. marca 2015.

CPI Finance Slovakia, a. s.
Mostová 34
Ružomberok 034 01
IČO: 48 071 854
LEI: 315700ZRXNAGUT75AL21
Výpis z obchodného registra

PRE INVESTOROV